ONZE SAMENWERKING MET PÉPINIÈRES DE LA HUNELLE

Voor de verdeling van fruitbomen en -struiken werkt Velt samen met de kwekerij Pépinières de la Hunelle.  Dit bedrijf werd in 2011 opgericht door Marie Forret. Marie is bio-ingenieur en besloot na een stage in een Luikse boomkwekerij haar eigen kwekerij op te richten in Chièvres (Henegouwen). Intussen heeft Pépinières de la Hunelle een ruim assortiment aan fruitbomen en –struiken, waaronder ook een aantal RGF gecertificeerde fruitrassen (zie verderop). 

Kwaliteitsvolle en lokale productie

De kwekerij is aangesloten bij het Certifruit kwaliteitscharter. Dit wil zeggen dat er een garantie staat op de juistheid van het ras en de onderstam, dat het fruitplantgoed voldoet aan een aantal essentiële kwaliteitseisen en in de mate van het mogelijke lokaal gekweekt is. Meer info vind je op de website www.certifruit.be

De meeste enten  zijn afkomstig  van het nabijgelegen proefcentrum voor tuinbouw in Ormeignies. Het stekken, planten, enten en snoeien  van de fruitbomen gebeurt op de boomkwekerij. Het leifruit en sommige kleinfruit struiken worden bij andere RGF-gecertificeerde kwekerijen besteld.

In de fruitboomkwekerij worden de principes van geïntegreerde gewasbescherming toegepast. De  nadruk ligt hier op preventie van plagen. De rassen die er gekweekt worden, zijn gekozen in functie van hun weerstand tegen ziektes. Hiernaast is een goede bodemzorg en aandacht voor biodiversiteit cruciaal. Biologische bestrijdingsmiddelen worden enkel ingezet als het nodig is. 

Bodemzorg en onkruidbestrijding

De bodem wordt verrijkt met organische meststoffen, voornamelijk met paardenmest. De lege percelen worden met  sorghum als bodembedekker ingezaaid om uitspoeling van voedingsstoffen te voorkomen. De onkruidbestrijding gebeurt mechanisch. Verder worden er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen ingezet om het bodemleven zo weinig mogelijk te verstoren.

Aantrekken van biodiversiteit

Bloemenmengsels met oa. met phacelia, boekweit, wikke, worden tussen de bomen ingezaaid om nuttige insecten aan te trekken. Dit najaar zal een gemengde fruithaag rond het hele perceel geplant worden om nuttige vogels en insecten te verwelkomen.

Bestrijdingsmiddelen

Zwavel wordt 1 of max. 2 keer per jaar ingezet tegen schimmelaantastingen. Bruine zeep en etherische oliën worden gebruikt tegen bladluizen. Biologisch bestrijdingsmiddel Spinosad wordt ingezet tegen de perenringworm, de larve van de perenprachtkever (Agrilus sinuatus). Verder worden de bladeren soms met brandnetel- en lookaftreksels bespoten. Deze plantversterkende middelen helpen mee om schade door insecten in toom te houden.

Jouw voordeel

Deze samenaankoop is er voor al wie in Brussel woont. Door deel te nemen aan deze samenaankoop krijg je 10 procent korting op de catalogusprijs. Je hoeft geen Velt-lid te zijn.